Specjalizujemy się w opracowywaniu projektów przyłączy, sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych a także wykonawstwem. Przyłączenie budynku/działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest procesem skomplikowanym i wymaga czasu. Wszystkie prace wykonujemy rzetelnie i fachowo a wieloletnie doświadczenie jest gwarancją krótkich terminów realizacji.

Nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferuje projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnych, projekty sieci wodociągowych, projekty sieci kanalizacji, projekty wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w pełni dostosowane do przepisów prawa dla budownictwa mieszkalnego (domów jednorodzinnych, wielorodzinnych), obiektów handlowych, usługowych, przemysłowych.

Przyłącze – według prawa budowlanego przyłącze jest to związane z obiektem budowlanym urządzenie techniczne zapewniające dopływ wody, odpływ ścieków kanalizacyjnych, czyli umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Projektowanie przyłącza wody

  Sposób włączenia przyłącza wodociągowego do sieci zależy od miejsca połączenia, materiału z jakiego wykonana jest sieć i przyłącze oraz różnicy ich średnic.
  To odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług do wodomierza głównego, zgodnie z wydanymi warunkami Gestora sieci.

 • Projektowanie przyłącza kanalizacji.

  Na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłączem kanalizacji sanitarnej lub deszczowej można nazywać odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w nieruchomości odbiorcy usług z siecią zewnętrzną kanalizacji sanitarnej lub deszczowej do pierwszej studzienki na terenie Inwestora, zgodnie z wydanymi warunkami Gestora sieci.

 • Projektowanie sieci wodociągowych

  dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, obiektów handlowo-usługowych, zakładów produkcji itp., wymaga pozwolenia na budowę.

 • Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej

  dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, obiektów handlowo-usługowych, zakładów produkcji itp., wymaga pozwolenia na budowę.

 • Projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

  dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, obiektów handlowo-usługowych, zakładów produkcji itp.

 • Projektowanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

  dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, obiektów handlowo-usługowych, zakładów produkcji itp.